Reference>


Projekty společnosti jsou určeny pro vrcholové managementy firem ze všech segmentů energetického trhu, orgány státní správy, risk managementy finančního trhu, významné dodavatele ,zahraniční investory v energetice -- tzn. pro všechny kdo se zabývají hodnocením vývoje v palivoenergetickém komplexu.


Mezi naše nejvýznamnější obchodní partnery patří: