Naše nabídka>


Projekty společnosti jsou určeny pro vrcholové managementy firem ze všech segmentů energetického trhu, orgány státní správy, risk managementy finančního trhu, významné dodavatele, zahraniční investory v energetice -- tzn. pro všechny, kdo se zabývají hodnocením vývoje v palivoenergetickém komplexu.


Mezi naše hlavní produkty patří:


Vybraná témata projektů na zakázku:


Připravované projekty: